Pojištění nemovitostí rozdělíme na:

  • pojištění domu/bytového domu
  • pojištění bytu
  • pojištění domácnosti

Pojištění domu / bytového domu

Dům se  pojišťuje na novou cenu (reprodukční hodnotu), tedy takovou cenu, za kterou by bylo možné stejný dům postavit znovu jako nový v době, kdy dojde k jeho zničení.
Zde je zásadní problém.
Novou cenou se rozumí reprodukční hodnota nemovitosti. To je taková částka, která splňuje výše uvedené = postavím nový dům dodavatelským způsobem. Svépomocnou stavbu zde nemůžeme uvažovat, ikdyž to umíte, zvládnete, ...

  • Pojistná částka domu = nová cena = reprodukční hodnota -  pojmy, které zjednodušeně řečeno označují totéž.

A pak je tu ještě pojem - tržní cena.
Tedy cena, za kterou můžete nemovitost koupit nebo prodat. V 99% případů je tržní cena odlišná od reprodukční hodnoty.


Vysvětlení na příkladu.
Rodinný dům, který stojí ve vilové čtvrti v dosahu metra v Praze byl postaven před 5 lety za 7.500.000 Kč, ale jeho tržní cena je včetně pozemku 20.000.000 Kč.
Naproti tomu rodinný dům na okraji bezejmené obce vedle kterého nyní začali stavět drůbežárnu před 5 lety postavili za 7.500.000 Kč, ale jeho tržní cena je 3.000.000 Kč.

  • Jak určit reprodukční hodnotu = pojistnou částku domu?

U novostavby kterou vám postavili dodavatelským způsobem je to snadné, víme kolik postavení stálo. Pozor, není to ale totožné s koupí novostavby (tu kupujete za tržní cenu).

Jak je to u starších domů? (Nezáleží jestli je dům starý 10 nebo 100 let)
Opět je nutné připomenout, že reprodukční hodnota je na znovu vystavění stejného nebo srovnatelného domu a to bez ohledu na stáří pojišťovaného domu (je-li alespoň základně udržován).
Pokud vezmete cenu stavebních prací nebo například otevřete katalog typových domů, pak zjistíte, že cena za m3 obestavěného prostoru je v rozmezí 5-6.500 Kč.
Teď už jen spočítat obestavěný prostor a vynásobit cca 6.000 Kč za m3 = pojistná částka, reprodukční hodnota.
Pokud máte sklep, tak na něj nezapomeňte a berte v úvahu, že sklep je nákladnější než nadzemní podlaží.

Pojištění bytu

U pojištění bytu je ve většině případů obrácený problém než u pojištění domů. Zpravidla je nutné byt pojišťovat na tržní cenu a ne na reprodukční hodnotu jako u domů.
Proč?

Vysvětlení na příkladu.
Byt 2+1 v Pardubicích v domě o celkem 16 stejných bytech ma tržní hodnotu (prodám/koupím za tuto cenu) 2.400.000 Kč. Reprodukční hodnota bytu (kolik je podíl na jeho výstavbu v rámci celého domu) je ale jen 1.800.000 Kč. Celý dům by se dal postavit za 29.000.000 Kč děleno 16 = na zmíněný byt tedy připadá cca 1.800.000 Kč.
A zde je opět problém.
Předpokládáme, že byty jsou v osobním vlastnictví a dům je pojištěn jako celek prostřednictvím Společenství vlastníků jednotek (SVJ). (Pojištění bytu v družstevním domě je kapitola sama o sobě a má ještě více možných úskalí než byt v osobním vlastnictví – pište, volejte)
Dům je možné pojistit pouze na reprodukční hodnotu (za kolik postavím), ale já nebo vy v něm vlastníme byt, jehož tržní hodnota je 2.400.000 Kč, ale pojistka domu byt kryje jen na 1.800.000 Kč.
Takže když dojde k totální škodě a dům bude po výbuchu plynu, sběratele munice, po povodni, … k demolici, pak pojišťovna vyplatí jen tolik, aby bylo možné dům znovu postavit . A to jen za předpokladu, že není podpojištěn.

Otázek je hned několik.

  • Bude se dům opět stavět?
  • Domluví se všech 16 majitelů na stejném postupu?
  • Kde budou všichni bydlet než se dům opět postaví?
  • Nebylo by jednodušší koupit podobný byt o ulici vedle?
  • Nebo si snad začít stavět vlastní rodinný dům?

Rychlé a účinné řešení jako je koupě nového bytu je možné jen za předpokladu, že si vlastník svůj byt pojistí na tržní cenu. V tomto případě tedy na 2.400.000 Kč. Takové pojištění je možné „pořídit“ za částku do 1.000 Kč ročně. Ale pozor, pojistit byt na tržní cenu neumí každá pojišťovna.

Pojištění domácnosti

Domácnost je vnitřní vybavení bytu. Pro zjednodušení jsou to věci, které můžete odstěhovat (počínaje kapesníky a konče klavírem). Takže do domácnosti patří i veškeré oblečení, které u některých rodin tvoří nemalou částku.
Zde se dostáváme opět k jednomu „problému“.
Pojišťovny vyžadují, aby i domácnost nebyla podpojištěná a pojistná částka za domácnost má odpovídat novým cenám (za kolik stejnou věc mohu nyní koupit novou). A aby toho nebylo málo, tak  pojišťovny vyžadují pojistit věci na novou cenu, ale při pojistné události (škodě) některé pojišťovny vyplatí v cenách časových nebo obvyklých. Takže započítají opotřebení a zohlední stáří věci.

Vysvětlení na příkladu.
Věci v domácnosti , které jste postupně nakoupili za  500.000 Kč (a také máte na tuto částku pojištěnou domácnost) a domácnost zcela vyhoří, vše je zničeno požárem, kouřem, teplem, … Tak některé pojišťovny vyplatí třeba jen 200.000 Kč. A to právě z důvodu, že započítají opotřebení, stáří zničených věcí.

A ještě přichází v úvahu.
Živel (kriminální) – zloděj vám vykrade domácnost, zde platí to samé co je výše uvedeno. Ale ještě se k tomu přidává „problém“ s dostatečným zabezpečením domácnosti. Nemáte na dveřích například speciální vícebodové zámky? Pak některá pojišťovna uhradí maximálně 50.000 Kč, jiná 300.000 Kč.

Správně nastavit pojištění domácnosti, bytu, rodinného domu nebo bytového domu je možné, ale je potřeba vědět na co si dát pozor. Tím se předejde krácení výplaty ze strany pojišťovny a problémům při náhradě škod.